Simulane.com - Kullanım Sözleşmesi

Kullanım Sözleşmesi

1- Taraflar

1.1: Bu sözleşme http://www.simulane.com internet sitesi üzerinde belirtilen oyun içi hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Simulane ile siteye Kayıt bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında Simulane'a ait olan http://www.Simulane.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- Konusu

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya izni olan ve olmayan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Simulane'a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Ayrıca Simulane müşteriye bu bilgileri değiştirebileceği bir arabirim sağlamaktadır. Müşterinin bu arabirimi kullanarak güncellediği bilgileri de doğru olarak girdiği varsayılacaktır.

3- Sorumluluklar

3.1: Simulane, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Simulane ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Simulane, müşteri sipariş detayında bulunan hizmeti kullanıcın hesabına yükleyecek ve kullanıcı bu hizmetleri oyun esnasında kullanabilecektir. İlgili hesapların şifreleri müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde Simulane tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, oyun içi sanal para hizmetlerinden faydalanırken Simulane tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak izni olmayan girişimlerde bulunmayı, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri satın alacağı ve oyun içinde kullanabileceği sanal paraları sadece oyun içinde kullanabilir, bu paraları gerçek paraya çevirme gibi bir durum söz konusu değildir. Müşteri bu hizmeti satın alırken böyle bir talepte bulunamayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

3.7: Simulane oyun içerisindeki ürün/hizmetlerin bedellerini istediği zaman değiştirme hakkını kendisinde saklı tutar. Ürün/hizmet bedellerinin değişmesinden ötürü Simulane'a herhangi bir suçlama iletmeyeceğini müşteri şimdiden kabul ve taahhüt eder.

3.8: Simulane'dan oyun içerisinde alınan sanal paralarla yapılan aktivitelerin herhangi bir şekilde oyuna direk katkı yapma gibi bir durumu söz konusu değildir. Simulane, oyun üzerinden sanal hizmetler alan müşteriye, aldığı hizmet karşılığında oyun sıralamasında üst sıralara çıkacağını veya daha başarılı olacağını hiçbir şekilde garanti etmez ve böyle bir durum söz konusu değildir. Simulane üzerinden sanal hizmetler alan müşterinin, aldığı bu hizmetlerin oyuna direk olarak katkı yapacağının hiçbir garantisi yoktur. Simulane üzerinden alışveriş yapan tüm müşteriler satın aldıkları hizmetlerin, oyun içerisinde yapacağı ya da yapmayacağı tüm etkileri şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. Müşteri tarafından beklenmedik durumlardan hiçbir suretle Simulane sorumlu tutulamaz.

3.9: Müşteri hizmeti dahilinde oyun içerisindeki tüm hareketlerinden ve mesajlarından kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu mesajların ve oyun içi hareketlerin yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Simulane'a herhangi bir kusur iletilemez.

3.10: Simulane sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya müşteri tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Simulane, müşteri hesabının oyunu ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Simulane'ın kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Simulane hukuka aykırılık eden fiilleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden müşterinin hesabını silmek hakkına sahiptir.

3.11: SPAM: Müşteri, hiç bir şekilde, Simulane üzerinden, alıcıları tarafından istenmemiş toplu mesaj gönderimi yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri, hiç bir şekilde, Simulane oyununu kullanarak, kullanıcıları kendi web sitesine veya e-posta adresine yönlendiren, alıcıları tarafından istenmemiş toplu e-posta gönderimi veya benzeri reklamlar yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. İhlali durumunda Simulane, müşteriye verilen hizmeti, ücret iadesi sözkonusu olmaksızın, önceden bildirmeden, kısmen, tamamen, süreli ya da süresiz olarak durdurma ve/veya sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

3.12: Simulane, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, donanım arızalarından, internet üzerinden gönderilen her türlü saldırı veya çoklu saldırı ile oluşacak zararlardan ve veri içeriklerinden, doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Oyun verilerinin yedekleme ve saklama yükümlüklerinin eksik yerine getirilmesinden Simulane sorumlu tutulamaz. Simulane hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Simulane sorumlu değildir.

3.13: Hesabı Simulane tarafından haklı veya haksız olarak silinen müşteri, hesap içerisinde sanal hizmetleri bulunsun ya da bulunmasın, hiçbir şekilde bu duruma itiraz etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

3.14: Simulane'ın oyun içerisine dilediği zaman yeni sanal servisler ekleyip/çıkartabileceğini, müşteri şimdiden kabul etmiştir.

3.15: Simulane üzerinden satın alınan sanal hizmetler hiçbir şekilde iade edilmez ve üçüncü kişilere devredilmez. Müşteri hiçbir suretle bu gibi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4- Süre

4.1: İş bu sözleşme kapsamında müşterinin internet ortamında Simulane sitesine kaydıyla tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi müşterinin Simulane sitesinde kayıtlı kaldığı süre kadardır.

5- Ücret

5.1: Simulane önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

6- Fesih

6.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde Simulane hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

6.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; hesabında bulunan sanal paraların ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.3: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin yazılı olarak ihtar etmek şartı ile kaydını iptal ettirerek iş bu sözleşmeyi süresi dilediğinde fesih etme hakkına sahiptir.

6.4: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Simulane'ın dava yada icra takibi açması halinde de aylık %5 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7- Sair Hükümler

7.1: Simulane'ın bu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkını kullanmaması, bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

8- Yetkili mahkeme ve icra daireleri

8.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 8 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma müşterinin Simulane sitesinde kaydıyla gerçekleşmiş kabul edilir). Simulane gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

8.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.